Felhasználási feltételekA jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a NETCONNECTION.HU weboldal (http://netconnection.hu/ domain), a későbbiekben Szolgáltató oldalain és az oldal aloldalain elérhető szolgáltatás igénybevételének a weboldal látogatói, a későbbiekben Felhasználó számára kötelező felhasználási feltételeit tartalmazza. Felhasználónak minősül a weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a NETCONNECTION.HU weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja valamennyi módosítást.
 2. A Szolgáltatás célja link csere. A Felhasználók a NETCONNECTION.HU weboldal használatával weboldalukra mutató linkeket igényelhetnek, cserében pedig kötelesek saját weboldalukra vagy az általuk kezelt weboldalakra a NETCONNECTION.HU által ajánlott linkeket föltenni.
 3. Kihelyezésre link csupán előzetes ellenőrzést követően kerülhet, ugyanakkor a Szolgáltató nem felel a kiajánlott linken szereplő weboldalak által közvetített tartalomért, és nem köteles ellenőrzi az általa kiajánlott weboldalakon szereplő tartalmakért, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A Szolgáltató linkcsere szolgáltatását Felhasználók ugyanúgy nem felelnek a weboldalukra a Szolgáltató linkcsere szolgáltatásának igénybevételeként weboldalukra került linkekhez tartozó weboldalakon szereplő tartalmakért.
 4. A link ajánlás feltételei mindenkire nézve kötelezőek, ellenkező esetben az ajánlott linket a rendszer nem fogadja el.
 5. A szolgáltatást igénybe vevő kérheti, hogy adott link a weboldalán cserelinkként ne jelenjék meg, ugyanakkor a Szolgáltató linkcsere programja kölcsönössége miatt a nem megfelelő számban vagy minőségben igénybe venni kívánót szankcionálhatja.
 6. A Szolgáltatás igénybe vevője köteles weboldaláról és az általa nyújtott szolgáltatásról hiteles képet nyújtani. Amennyiben ezt nem teszi vagy időközben változtat profilján a Felhasználó, ami alapvetően különbözik a korábban megadott weboldal leírás tartalmán, a valóságnak nem megfelelő közlésért felelősséggel tartozik.
 7. A kiajánlásra beküldött weboldal tulajdonságai megadásának módja és feltételei az alábbiakban kerülnek meghatározásra.
  1. Sorolja be a terméket főkategóriába és alkategóriákba.
  2. Adja meg a weboldalára mutató linkek kívánatos kulcsszavait és azok szinonimáit, amiket a Szolgáltató rotálva, megfelelő hatás elérése céljából a vele szerződő weboldalakra kihelyez.
  3. Ugyanígy adja meg a weboldalán szereplő termékek és/vagy szolgáltatások leírását minimum 100 és maximum 150 karakterrel.
 8. A NETCONNECTION.HU rendszere a link ajánlás alkalmával ellenőrzi az ajánlott weboldal domain nevét, mivel az adatbázisban egy domain név (URL) csak egyszer szerepelhet, beleértve azok aldomainjeit is. A megadott URL lehet aldomain is, viszont a beküldőnek (Felhasználó) gondoskodnia kell az aldomain működőképességéről. A nem működő URL-ek eltávolításra kerülnek.
 9. A Felhasználónak gondoskodnia kell arról is, hogy weboldalán a Szolgáltatásért cserében kihelyezett linkek az oldalán megjelenjenek. A NETCONNECTION.HU rendszere rendszeresen ellenőrzi a kihelyezett linkek meglétét, és amint azt tapasztalja, hogy azok lekerültek a megadott helyről, valamennyi általa kihelyezett link helyről is leveszi a Felhasználó weboldalára mutató linkeket.
 10. A regisztráció folyamata a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul (felhasználónév, jelszó, e-mail cím, logó kép). A regisztrációs adatok megadását, illetve a feltételek elfogadását követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján aktiválhatja regisztrációját. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy módosítsa a regisztrációs feltételeket, illetve a Felhasználótól a regisztráció során megadott adatai tekintetében az adatok aktualizálását, vagy kiegészítését kérje. A regisztrációs feltételek elfogadása a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatások, illetve funkciók használatának előfeltétele, ami egyben a Szabályzat elfogadását is jelenti.
 11. A Felhasználó által feltöltött adatok
  1. nem sérthetik más szerzői jogait, védjegy és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogait;
  2. nem lehet olyan tartalmú, amely bármilyen módon káros lehet vagy bármilyen veszélyt jelent más emberekre nézve, különös tekintettel a kiskorúakra;
  3. nem lehet erőszakos tartalmú;
  4. nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki;
  5. nem irányulhat valamely harmadik személy zaklatására, sértegetésére, fenyegetésére, rágalmazására;
  6. nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, nem hívhat fel dohánytermékek, alkohol- vagy drogfogyasztásra;
  7. nem használható illegális tevékenységre;
  8. nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást;
  9. nem tartalmazhat a hatályos jogszabályok és az általános gyakorlat szerint tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
  10. nem ütközhet a jó erkölcsbe;
  11. illetve nem ütközhet semmilyen jogszabály rendelkezéseibe.
 12. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a NETCONNECTION.HU weboldal által kiajánlott linkeket, illetve a Felhasználó által beküldött tartalmakat bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
 13. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását eredményezi, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 14. A NETCONNECTION.HU weboldal működését, működésének logikáját copy right jog védi, azt vagy annak bármely részét másolni, az oldalon található információkat a tulajdonosok írásos engedélye nélkül felhasználni szigorúan tilos, azért a Felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak.
 15. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható.
 16. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban ("AS IS") nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 17. Bármely adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 18. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.
 19. A Szolgáltatás használatáért - ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Saját Adatlap szolgáltatással vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt - kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
 20. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 21. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
 22. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.
 23. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
  2014. április 21. NETCONNECTION.HU

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a NETCONNECTION.HU honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói és regisztrált felhasználói, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá a NETCONNECTION.HU látogatói és Felhasználói által a Aachen Design Ungarn Kft. – székhelye: 1119 Budapest, Andor utca 21., továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik. A Felhasználó személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Honlapon történő regisztráció, valamint a NETCONNECTION.HU szolgáltatásainak igénybevételének feltétele lehet. Amennyiben ezen adatokat Felhasználó önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, összekapcsolásához, továbbá marketing célú felhasználásához. A regisztráció, illetve a NETCONNECTION.HU szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, a Felhasználó által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel. A Honlap igénybevétele során az Felhasználóról a webszerver a személyazonosságához nem kapcsolható, kizárólag technikai jellegű információkat (például: IP-cím, igénybevétel helye, böngésző típusa) tárolhat. Ezen adatok kizárólag automatizált formában, statisztikai és fejlesztési célból kerülnek felhasználásra, a látogatás követő legfeljebb 60 napig. A regisztráció során az Felhasználó nevét és email címét köteles megadni, ezen túlmenően megrendelés, illetve a NETCONNECTION.HU szolgáltatásainak igénybevétele során szükségessé válik a lakcím, telefonszám, számlázási név és cím megadása. Ezen adatok az Felhasználó azonosításához, valamint a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. Közreműködőnek kizárólag a megrendelés teljesítése – így különösen a szállítás és bankkártyás fizetés – érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok továbbításra. Adatkezelő ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Felhasználó személyes adataival visszaélés ne történhessen. Adatkezelő az Felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat. Ezen rendelkezés nem zárja ki, hogy marketingcélú felhasználás keretében az Adatkezelő harmadik felek ajánlatát juttassa el Felhasználó részére. A regisztráció során előfordulhat, hogy az Felhasználó internetezési vagy a Honlap tartalmával összefüggő szokásairól kér az Adatkezelő adatokat. Ezen adatok megadása nem kötelező és a regisztrációnak sem előfeltétele. Amennyiben Felhasználó önként megadja azokat, úgy az adatokat anonimizált formában, kizárólag statisztikai célból használja fel Adatkezelő. Az Ügyfélszolgálattal történt kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Adatkezelő a megkeresés lezárását követ legfeljebb 60 napig őrzi.